VROEGERE PYTHISCHE SPELEN

In het oude Griekenland werden niet alleen de Olympische Spelen gehouden, maar ook de Pythische Spelen. Beide Spelen waren wedstrijden tussen inwoners van de verschillende Griekse steden, waarbij uitwisseling, sportiviteit en saamhorigheid centraal stonden. Een belangrijk verschil was dat bij de Olympische Spelen sport het belangrijkste was, terwijl de Pythische Spelen vooral bestonden uit wedstrijden in muziek, zang, drama, dichtkunst en het voorlezen van verhalen.

Ontstaan en einde

De Pythische Spelen vinden hun oorsprong in de oude orakelstad Delphi. Volgens een Griekse mythe verbleef daar de monsterachtige draak Python. Deze draak bewaakte het orakel van Delphi, een plek waar mensen naar toe kwamen om de goden goede raad te vragen bij het nemen van belangrijke en moeilijke beslissingen.

De Python maakte geregeld de omgeving onveilig door mensen en dieren te doden. Apollo, god van o.a. de muziek, de poëzie en andere schone kunsten, heeft daarom op enig moment de draak gedood. Het orakel werd hierdoor de plek waar alleen nog boodschappen van Apollo werden doorgegeven en Apollo werd voortaan, naar de oude naam van Delphi, Pytho, de Pythische genoemd.

Om Apollo voor zijn overwinning te eren zijn de Pythische Spelen ingevoerd. Deze Spelen omvatten oorspronkelijk alleen wedstrijden in muziek, zang, drama, dichtkunst en het voorlezen van verhalen. Later werden daar atletiek en wagenrennen aan toegevoegd.

In 390 na Christus heeft de Romeinse keizer Theodosius, in naam van het christendom, de aan Apollo gewijde tempel gesloten en ook de Pythische Spelen afgeschaft.

Moderne Pythische Spelen

In 1986 heeft een groep studenten de Pythische Spelen in ere hersteld door het organiseren van een drie dagen durend landelijk cultureel festival in wedstrijdvorm. Deelnemers waren ongeveer 600 studenten uit alle universiteitssteden van Nederland. Zij streden met elkaar voor de Pythische eer op het gebied van beeldende kunst, taal, drama en muziek.

Vanwege het grote succes hebben de Maastrichtenaren het stokje overgedragen aan Groningse studenten, die  in 1989 de tweede moderne Pythische Spelen hebben georganiseerd.

Daarna was er zoveel animo van andere universiteitssteden om de organisatie over te nemen dat de oud-organisatoren van Maastricht en Groningen gezamenlijk de Vereniging Pythische Spelen Nederland hebben opgericht. Deze organisatie kreeg tot taak om, als een soort Olympisch comité, steeds de nieuwe organiserende stad te selecteren en deze bij de organisatie te begeleiden. 

Vervolgens hebben er nog verschillende moderne Pythische Spelen plaatsgevonden, waarvan de laatste in 2002 in Enschede. Daarna zijn er helaas geen studenten meer bereid gevonden om de organisatie op zich te nemen en hebben er geen moderne Pythische Spelen voor studenten meer plaatsgevonden.

Eerste Pythische Spelen voor Kinderen

Vervolgens heeft één van de oud-organisatoren van de eerste moderne Pythische Spelen in Maastricht, later ook later betrokken bij de selectie en begeleiding van de nieuwe organiserende steden, in 2011 samen met een aantal anderen de stichting Pythische Spelen voor kinderen opgericht. Deze stichting heeft de moderne Pythische Spelen nieuw leven ingeblazen door het in 2012 met groot succes organiseren van een cultuurolympiade voor basisschoolkinderen.

Voor meer informatie over de eerste Pythische Spelen voor kinderen verwijzen wij je naar onze pagina Pythische Spelen voor kinderen 2012 en Nieuws en media. Wil je graag ook nog onze folder, ons informatieboekje en ons programmaboekje van de eerste Pythische Spelen voor kinderen bekijken? Dat kan! Je hoeft hier alleen maar de onderstaande PDF's voor aan te klikken. 

Folder.pdf Informatieboekje.pdf Programmaboekje.pdf