NIEUWS EN MEDIA

Nieuwe folder

Hij is er en we zijn er reuze trots op: onze nieuwe folder! Klik hier om 'm meteen te bekijken.

Raad van Aanbeveling

De stichting Pythische Spelen voor kinderen laat zich ondersteunen door een Raad van Aanbeveling. Deze raad bestaat uit:

  • de heer Sparos, Griekse Consul werkzaam op de Griekse Ambassade in Den Haag.
  • mevrouw Van de Wouw-Strijbos, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Muzerije
  • mevrouw De Jonge, oud-wethouder van cultuur van de gemeente 's-Hertogenbosch en vice-voorzitter van het Jeugdcultuurfonds 's-Hertogenbosch
  • mevrouw Nelissen-Hanssen, voorzitter van het Jeugdcultuurfonds 's-Hertogenbosch.

Uitbreiding

We hebben goed nieuws! Want anders dan in 2012, staat deelname niet alleen open voor alle basisschoolkinderen (ook die uit het speciaal onderwijs) uit de groepen 5 tot en met 8 die in de wijk Maaspoort in Den Bosch wonen of op school zitten. Ook kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 uit de Bossche wijk Empel en de gemeenten Vught, St. Michielsgestel en Boxtel kunnen deelnemen. Daarom zullen wij onze PR hoofdzakelijk op hen richten. Bij voldoende capaciteit kunnen echter ook andere kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 meedoen. In 2012 hebben wij onze PR op 7 basisscholen gericht, maar hebben er uiteindelijk van 14 basisscholen kinderen meegedaan.

In de media

De pers heeft veel aandacht besteed aan de Pythische Spelen voor kinderen 2012. Onderstaand tref je alle geplaatste artikelen aan, onderverdeeld naar organisatieperiode.

De opening van het Pythisch jaar bij organisatiepartner basisschool De Bron

De Inschrijfceremonie

De warmlopers

De Pythische Spelen voor kinderen op 1 juni 2012

Hiernaast heeft er nog 5 keer een stukje op de site Denboschdichtbij.nl gestaan.