BASISSCHOOL DE BRON

De stichting Pythische Spelen voor kinderen organiseert de Pythische Spelen voor basisschoolkinderen in samenwerking met basisschool De Bron uit Den Bosch.

De Bron is een christelijke school en leert de kinderen de christelijke normen en waarden, maar heeft respect en aandacht voor iedere levensovertuiging. Samen met de buren, Montessorischool Merlijn en het Kinderspeelkasteel, vormt De Bron het Kindcentrum Maaspoort. Gezamenlijk bieden zij kinderen van 0 tot 13 jaar een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn aan.

Waar staat De Bron voor?

De Bron staat voor:

  • overzicht en onderlinge betrokkenheid
  • een veilig schoolklimaat en plezier in school
  • werken aan zelfvertrouwen en sociale weerbaarheid
  • aandacht en zorg voor elk kind
  • zelfstandigheid bevorderend onderwijs op maat
  • sport, cultuur en techniek.

Hoe De Bron hier concreet invulling aan geeft, kunt u lezen in de uitgebreide versie van de schoolgids en op www.bsdebron.nl.

Contact

De contactgegevens van basisschool De Bron zijn:
Basisschool De Bron
Zilverkruid 10
5237 HA Den Bosch 
telefoon: 073-6449176
e-mail: info@bsdebron.nl
website: www.bsdebron.nl 

 Logo_De_Bron.gif